Bibelkveld-Tid for mat er blitt til for å sette fokus på Guds ord og legge til rette for bibelkjennskap. Vi tror at Bibelen er Guds ord og at Bibelen er dagsaktuell for oss i dag. Vi ønsker å lese bøkene i sin helhet, og plassere dem i en historisk kontekst, og se på hva det betyr for oss i dag. Vi er et tverrkirkelig team som driver Bibelkveld og vi ønsker at vi sammen, på tvers av kirkesamfunn, kan komme sammen og dykke ned i Guds ord og lære Gud bedre å kjenne.

Vi samles mandager i Fricafé i Frikirken i Kristiansand sentrum.
Oppstart 26. august 2019.

18.30 – 18.50: Bønn for kvelden

19.00 21.00: Undervisning

21.00 – 21.30: Lett kveldsmat

Hva deltakerne sier om Bibelkveld.

«Bibelkveld for meg har vært et fantastisk tilbud til å utdype og lære mer om Guds ord. Med tanke på GT som jeg selv har hatt vanskelig for å forstå til tider, så har bibelkveld hjulpet meg til å se mer av hvem Gud er. Og utenom torsdagskveldene, så har undervisningen påvirket mitt forhold til både Gud og hans ord. Jeg gleder meg veldig til videre undervisning i NT! »

Sara Birgitte, 20 år

«Jeg ble i høst utfordret av mitt godt voksne barnebarn om å bli med på «Kveldsbibelskole». Jeg følte meg nok litt for gammel (83 år), men jeg tok sjansen og ble med.  De fleste som deltar er mye yngre enn meg, men det har bare vært kontaktskapende og givende.
For min del har jeg gjennom et langt liv som kristen hørt mye forkynnelse, men jeg har ikke hatt anledning til systematisk Bibelstudium. Det har jeg fått være med på nå. I snart et år har det vært undervist i Det gamle testamentet, og jeg synes undervisningen har vært med på å åpne forståelsen og tilgjengeligheten av rikdommer i Det gamle testamentet.
Nå ser jeg frem til å få være med på planlagt undervisning i Det nye testamentet.
Jeg synes undervisningsopplegget er en god anledning til å delta i «Bibelskole», og kan anbefales for alle, også for pensjonister. Spesielt fint er det at dette i tillegg kan være en møteplass for ulike aldersgrupper».

Karsten, 83 år.

Program

Temaet for studieåret 2019/2020 er Det Nye Testamentet.
Oversikt over bøkene vi skal studere høsten 2019:
(Det kan forekomme forandringer)

Dato

Tema

Underviser

26. aug

Markus

Marianne Braseth

2. sept

Apostlenes gjerninger

Jens Kåre Lindal

9. sept

Apostlenes gjerninger

Jens Kåre Lindal

16.sept

Johannesbrevene

Yngvild Hofstad

23. sept

Galaterne

Julia Kolltveit

30.sept

Høstferie

 

7.okt

1. Korinterbrev

Marianne Braseth

14.okt

1. Korinterbrev

Marianne Braseth

21.okt

2. Korinterbrev

Rieneke Kasper

28.okt

Romerbrevet

 

4.nov

Romerbrevet

 

11.nov

Filemon + Titus

 

18. nov

Filipperne

Steinar Kolltveit

25. nov

1.Tess

 

2. des

2.Tess

 

9.des

Matteus